گروه مهندسی
مکان سیستم

}

آموزش C# 5

آموزش خصوصی C# 2012

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی C# 5

عناوین دوره:

 • آموزش مبانی برنامه نویسی
 • آموزش مفاهیم C# 5
 • مفاهیم type , variable
 • آموزش Class ها, Method ها
 • آموزش OOP(Inheritance,Polymorphism,Encapsulation)
 • آموزش Assebly ها
 • آموزش دستورات (if,while,foreach,switch,...)
 • آموزش Enumeration و Enumerator
 • آموزش Delegate , Event
 • آموزش Generci ها
 • آموزش linq
 • آموزش Attribute ها
 • معرفی تکنولوژی های مرتبط با سی شارپ
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی