گروه مهندسی
مکان سیستم

تعریف GeoDataBase

مجموعه ای از اطلاعات مکانی با Type های مختلف که از تمامی مزایای سیستمهای مدیریت پایگاه داده (Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix, or IBM DB2) استفاده میکند.
یکی از مهمترین اجزای GIS داده های موجود در سیستم می باشد که پایه و مبنای تحلیلهای مکانی خواهد بود . امروزه این داده ها در پایگاه داده مکانی (Geo Data Base) مدیریت و سازماندهی می شوند. پایگاه داده مکانی نوع خاصی از پایگاه داده می باشد که قابلیت ذخیره سازی حجم بسیار زیاد داده های مکانی و توصیفی را بصورت ساختیافته را دارا می باشد.
برخی از مزایای استفاده از Geo Data Base عبارتند از :


امکان ذخیره سازی انواع داده های مکانی رستری، برداری و اطلاعات توصیفی.
امکان ذخیره حجم بسیار زیاد داده بیش از صدها گیگا بایت
تسهیل توزیع داده ها از طریق شبکه اعم از اینترنت، اینترانت وغیره.
دسترسی کامل به داده ها و توابع مکانی از طریق محیط محاوره ای استاندارد مثلا SQL
ستفاده از داده های مکانی در کاربردهای غیر GIS ی نظیر Word Processor ، Spread Sheet و غیره
پشتیبانی از استاندارد های GIS باز

با ما تماس بگیرید

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی