تعریف GeoDataBase

آموزش خصوصی webgis

انجام پروژه های شما توسط برنامه نویسان با تجربه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

مفاهیم و زمینه همکاری :

 • مجموعه ای از اطلاعات مکانی با Type های مختلف که از تمامی مزایای سیستمهای مدیریت پایگاه داده (Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix, or IBM DB2) استفاده میکند.
 • یکی از مهمترین اجزای GIS داده های موجود در سیستم می باشد که پایه و مبنای تحلیلهای مکانی خواهد بود . امروزه این داده ها در پایگاه داده مکانی (Geo Data Base) مدیریت و سازماندهی می شوند. پایگاه داده مکانی نوع خاصی از پایگاه داده می باشد که قابلیت ذخیره سازی حجم بسیار زیاد داده های مکانی و توصیفی را بصورت ساختیافته را دارا می باشد.
 • برخی از مزایای استفاده از Geo Data Base عبارتند از :
 • امکان ذخیره سازی انواع داده های مکانی رستری، برداری و اطلاعات توصیفی.
 • امکان ذخیره حجم بسیار زیاد داده بیش از صدها گیگا بایت
 • تسهیل توزیع داده ها از طریق شبکه اعم از اینترنت، اینترانت وغیره.
 • دسترسی کامل به داده ها و توابع مکانی از طریق محیط محاوره ای استاندارد مثلا SQL
 • استفاده از داده های مکانی در کاربردهای غیر GIS ی نظیر Word Processor ، Spread Sheet و غیره پشتیبانی از استاندارد های GIS باز
 • خدمات ما به شما
 • آماده سازی اطلاعات AutoCAD تبدیل به فرمت Shape , Geodatabase
 • انجام عملیات GIS Ready
 • طراحی schema برای GeoDatabase
 • انتفال اطلاعات به از سیستم های قدیمی به نرم افزارهای جدید
 • ایجاد سرویس های مکانی لازم برای دست رس یودن اطلاعات در سرویس های مختلف
 • برقراری الزامات امنیتی
 • آموزش پرسنل
 • پشتیبانی و اعمال تغیرات

با ما تماس بگیرید