گروه مهندسی
مکان سیستم

GIS Ready چیست؟

فرآیند آماده‌سازی داده‌ها جهت وارد کردن در سیستم Gis را به اصطلاح GIS Ready گویند. این فرایند همچنین شامل عملیات بروز رسانی اطلاعات هم میباشد چرا که معمولا بعد از تولید لایه ها همواره تغییراتی در دنیای واقعی رخ خواهد داد. در اکثر موارد اطلاعات در فرمتهای DWG یا DGN تولید میشوند که برای استفاده از آنها ما باید داده ها را به فرمت مناسب تبدیل کرده و یا آنها را در Database وارد کنیم. گروه مهندسین مکان سیستم آمادگی انجام هر گونه پروژه GIS Ready را اعلام مینماید.

با ما تماس بگیرید

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی