خدمات پروژه های GIS Ready

آموزش خصوصی webgis

انجام پروژه های شما توسط مهندسین متخصص

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

GIS Ready چیست؟

مفاهیم و زمینه همکاری :

 • فرآیند آماده‌سازی داده‌ها جهت وارد کردن در سیستم Gis را به اصطلاح GIS Ready گویند. این فرایند همچنین شامل عملیات بروز رسانی اطلاعات هم میباشد چرا که معمولا بعد از تولید لایه ها همواره تغییراتی در دنیای واقعی رخ خواهد داد. در اکثر موارد اطلاعات در فرمتهای DWG یا DGN تولید میشوند که برای استفاده از آنها ما باید داده ها را به فرمت مناسب تبدیل کرده و یا آنها را در Database وارد کنیم. گروه مهندسین مکان سیستم آمادگی انجام هر گونه پروژه GIS Ready را اعلام مینماید.
 • خدمات ما به شما
 • آماده سازی اطلاعات AutoCAD تبدیل به فرمت Shape , Geodatabase
 • شناسایی خطاها از طریق توپولوژی پلی گن
 • پیاده سازی نقشه کاغذی برداشت های محلی مانند کاربری، کیفیت و قدمت ساخت و..
 • پردازش و نمایش نقاط برداشت اطلاعات با GPS برحسب X,Y :UTM متریک و نیز WGS84
 • انتقال مکانی عوارض برداشت شده با مختصات محلی به مختصات واقعی: Spatial adjustment
 • انتقال اطلاعات جدولی از محیط های دیگر مثل excel یا Access به محیط ArcGIS
 • اخذ تصاویر از GoogleEarth نمایش عوارض از ArcGIS در محیط GoogleEarth
 • بهنگام سازی اطلاعات GIS توسط تصاویر اخذ شده توسط GoogleEarth
 • ساخت توپولوژی ، دریافت اطلاعات از ArcGIS و نمایش در محیط DWG
 • تکمیل اطلاعات جدولی و نمایش عوارض و Text

با ما تماس بگیرید