نمونه کار MobileGIS

آموزش خصوصی webgis

پروژه MobileGis :

 • پروژه آبافاضلاب اهواز-با همکاری دکتر تقی زاده
  • اجرا بر روی انواع گوشی ها
  • دارای نقشه tile وعدم نیاز به اینترنت
  • نمایش موقعیت کاربر
  • جلوگیری از کاربران ناشناس جهت ورود به سامانه
  • جلوگیری از ثبت اطلاعات توسط کاربران اگر در شعاع 5 متری عارضه قرار نداشته باشند.
  • جمع آوری اطلاعات مکانی از جمله ارتفاع و طول وعرض جغرافیایی
  • قابلت افزودن اطلاعات توصیفی به مکان مورد نظر با استفاده از فرم ورود اطلاعات
  • درج اطلاعات کاربر جمع آوری کننده
  • ثبت اطلاعات گوشی کاربر
  • قابلیت ضمیمه کردن هر نوع فایلی به نقطه مورد نطر از جمله تصاویر
  • ارسال اطلاعات جمع آوری شده به GIS Server
  • قابلیت Cach اطلاعات و ذخیره سازی بر روی خود گوشی
  • تشخیص دست رسی به اینترنت
  • ارسال اطلاعات ذخیره شده به سرور
  • ارسال یک پیام یا sms به مدیرن سیستم بعد از ورود هر گونه اطلاعات جدید
  • ارسال یک آیتم به کارتابل مدیر در جهت بررسی اطلاعات ورودی
  • قالیت بازبینی اطلاعات دریافتی توسط مدیر و عدم تأیید طلاعات
  • دارای پنل وب برای نمایش و مدیریت داده های ثبت شده
  • قابلیت تعریف کاربران در پنل وب
  • تعین سطح دست رسی در پنل وب
  • تهیه گزارشات در پنل وب
  • انجام هرگونه پردازش و آنالیز روی اطلاعات جمع آوری شده
 • اما این نرم افزار کجا ها کاربرد دارد؟

  • کمک به جمع آوري اطلاعات ،اطلاعات مربوط به موقعيت و خصوصيات ديگر بر روي نقشه هاي ديجيتال
  • کمک به مديريت داده ها، موقعيت، وضعيت، ذخيره سازي و سازماندهي اطلاعات فيلد
  • کمک به بازرسي اطلاعات و داده هاي ديجيتال ثبت شده جهت برآوردن کدهاي قانوني
  • گزارش وقايع ، ثبت فضايي اتفاقات و حوادث
  • مطلع سازی بقیه کاربران
  • ارائه اطلاعات توصیفی
  • نمایش پردازش های مکانی
  • و...

  برای پیاده سازی Mobile Gis به چه ابزارهایی نیاز داریم؟

  • یک GisServer که به اطلاعات مکانی شما دست رسی داشته باشه
  • سرویس های مکانی تا اطلاعات مکانی شما در سمت کاربر در دست رس باشه
  • نرم افزار تحت گوشی های همراه برای ارائه اطلاعات مکانی و نتایج محاسبات
  • و اینترنت

آموزش خصوصی webgis

انجام پروژه های شما توسط برنامه نویسان با تجربه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

پروژه MobileGis :

 • پروژه کاداستر جهاد کشاورزی -با همکاری شرکت عمران توسعه
  • اجرا بر روی انواع گوشی ها
  • دارای نقشه tile وعدم نیاز به اینترنت
  • قابلیت گویا سازی ور نقشه ای tiff
  • نمایش موقعیت کاربر
  • جلوگیری از کاربران ناشناس جهت ورود به سامانه
  • جلوگیری از ثبت اطلاعات توسط کاربران اگر در شعاع 5 متری عارضه قرار نداشته باشند.
  • جمع آوری اطلاعات مکانی از جمله ارتفاع و طول وعرض جغرافیایی
  • قابلت افزودن اطلاعات توصیفی به مکان مورد نظر با استفاده از فرم ورود اطلاعات
  • درج اطلاعات کاربر جمع آوری کننده
  • ثبت اطلاعات گوشی کاربر
  • قابلیت ضمیمه کردن هر نوع فایلی به نقطه مورد نطر از جمله تصاویر
  • ارسال اطلاعات جمع آوری شده به GIS Server
  • قابلیت Cach اطلاعات و ذخیره سازی بر روی خود گوشی
  • تشخیص دست رسی به اینترنت
  • ارسال اطلاعات ذخیره شده به سرور
  • ارسال یک پیام یا sms به مدیرن سیستم بعد از ورود هر گونه اطلاعات جدید
  • ارسال یک آیتم به کارتابل مدیر در جهت بررسی اطلاعات ورودی
  • قالیت بازبینی اطلاعات دریافتی توسط مدیر و عدم تأیید طلاعات
  • دارای پنل وب برای نمایش و مدیریت داده های ثبت شده
  • قابلیت تعریف کاربران در پنل وب
  • تعین سطح دست رسی در پنل وب
  • تهیه گزارشات در پنل وب
  • انجام هرگونه پردازش و آنالیز روی اطلاعات جمع آوری شده
 • اما این نرم افزار کجا ها کاربرد دارد؟

  • کمک به جمع آوري اطلاعات ،اطلاعات مربوط به موقعيت و خصوصيات ديگر بر روي نقشه هاي ديجيتال
  • کمک به مديريت داده ها، موقعيت، وضعيت، ذخيره سازي و سازماندهي اطلاعات فيلد
  • کمک به بازرسي اطلاعات و داده هاي ديجيتال ثبت شده جهت برآوردن کدهاي قانوني
  • گزارش وقايع ، ثبت فضايي اتفاقات و حوادث
  • مطلع سازی بقیه کاربران
  • ارائه اطلاعات توصیفی
  • نمایش پردازش های مکانی
  • و...

  برای پیاده سازی Mobile Gis به چه ابزارهایی نیاز داریم؟

  • یک GisServer که به اطلاعات مکانی شما دست رسی داشته باشه
  • سرویس های مکانی تا اطلاعات مکانی شما در سمت کاربر در دست رس باشه
  • نرم افزار تحت گوشی های همراه برای ارائه اطلاعات مکانی و نتایج محاسبات
  • و اینترنت

با ما تماس بگیرید