گروه مهندسی
مکان سیستم

پیاده سازی MobileGIS

 • پروژه MobileGis
  • اجرا بر روی انواع گوشی ها
  • دارای نقشه tile وعدم نیاز به اینترنت
  • نمایش موقعیت کاربر
  • جلوگیری از کاربران ناشناس جهت ورود به سامانه
  • جلوگیری از ثبت اطلاعات توسط کاربران اگر در شعاع 5 متری عارضه قرار نداشته باشند.
  • جمع آوری اطلاعات مکانی از جمله ارتفاع و طول وعرض جغرافیایی
  • قابلت افزودن اطلاعات توصیفی به مکان مورد نظر با استفاده از فرم ورود اطلاعات
  • درج اطلاعات کاربر جمع آوری کننده
  • ثبت اطلاعات گوشی کاربر
  • قابلیت ضمیمه کردن هر نوع فایلی به نقطه مورد نطر از جمله تصاویر
  • ارسال اطلاعات جمع آوری شده به GIS Server
  • قابلیت Cach اطلاعات و ذخیره سازی بر روی خود گوشی
  • تشخیص دست رسی به اینترنت
  • ارسال اطلاعات ذخیره شده به سرور
  • ارسال یک پیام یا sms به مدیرن سیستم بعد از ورود هر گونه اطلاعات جدید
  • ارسال یک آیتم به کارتابل مدیر در جهت بررسی اطلاعات ورودی
  • قالیت بازبینی اطلاعات دریافتی توسط مدیر و عدم تأیید طلاعات
  • دارای پنل وب برای نمایش و مدیریت داده های ثبت شده
  • قابلیت تعریف کاربران در پنل وب
  • تعین سطح دست رسی در پنل وب
  • تهیه گزارشات در پنل وب
  • انجام هرگونه پردازش و آنالیز روی اطلاعات جمع آوری شده

این سامانه جهت برداشت اطلاعات مکانی وتوصیفی پیاده سازی شده و به اصطلاح یک Data Collector میباشد. در کل این سیتم دارای این قابیت میباشد که بر اساس هر گونه نیازی ،سفارشی گردد.


با ما تماس بگیرید

 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی