گروه مهندسی
مکان سیستم

برخی از پروژه های انجام شده

 • پروژه بروزرسانی اطلاعات مکانی شهرداری منطقه چهار
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به امکانات و لایه های اطلاعاتی سامانه
  • ایجاد کاربر جدید، حذف کاربر و تغییر رمز عبور
  • امکان گزارش گیری از داده های مکانی و غیر مکانی
  • امکان بارگزاری لایه ها در Arc SDE , نمایش همزمان در برنامه و همراه با گزارش گیری و جستجو
  • امکان دسترسی بروزرسانی ژئومتری و کنترل توسط مدیر GIS قبل از ذخیره اطلاعات
  • امکان خروجی گرفتن از گزارش های تولید شده به فرمت های مختلف و یا چاپی
  • امکانات پیشرفته برای چاپ
  • بروزرسانی اطلاعات مکانی تحت فرآیند وبا تأیید مدیر GIS
 • پروژه Reverse Geocoding شرکت نوبون
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • استفاده از Javascript
  • امکان Reverse Geocoding با ساختار اطلاعاتی مختلف
  • قابلیت سفارشی سازی
  • آدرس یابی دقیق
 • پروژه Telemetry آبفا
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به امکانات و لایه های اطلاعاتی سامانه
  • ایجاد کاربر جدید، حذف کاربر و تغییر رمز عبور
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • امکان نمایش GoogleMap و BingMap به عنوان Tile layer
  • امکان جستجوی پیشرفته و خروجی گرفتن از گزارش های تولید شده به همراه نمودار های گوناگون

برخی از نمونه های سه بعدی

 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی