برخی از پروژه های انجام شده

 • پروژه ArcObject آبفا
  • ارتباط کاربران وب و Arcmap
  • زبان محاوره فارسی
  • کارتابل وظایف
  • ذخیره سازی و بارگزاری MXD کاربر
  • داری ابزار ادیت و بروز رسانی اطلاعات مکانی که سفارشی شده است
  • قابلیت بارگزاری فایل شیپ برای افزودن عارضه ها برداشت شده
  • نمایش نقشه های گوگل به صورت آفلاین در قالب WMS
 • پروژه Mobile GIS آبفا
  • ارتباط کاربران وب و Arcmap
  • زبان محاوره فارسی
  • کارتابل وظایف
  • ذخیره سازی و بارگزاری MXD کاربر
  • داری ابزار ادیت و بروز رسانی اطلاعات مکانی که سفارشی شده است
  • قابلیت بارگزاری فایل شیپ برای افزودن عارضه ها برداشت شده
  • نمایش نقشه های گوگل به صورت آفلاین در قالب WMS
 • پروژه webgis آبفاضلاب مازندارن
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به امکانات و لایه های اطلاعاتی سامانه
  • ایجاد کاربر جدید، حذف کاربر و تغییر رمز عبور
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • امکان نمایش GoogleMap و BingMap به عنوان Tile layer
  • امکان جستجوی پیشرفته و خروجی گرفتن از گزارش های تولید شده به همراه نمودار های گوناگون
  • انواع جستجوهای مختلف
  • امکان مدیریت فرآیند در خواست انشعاب
  • قابیلت ارجا و دریافت taks های مکان محور در قالب کارتابل
  • قابیلت ارجا و دریافت taks های مکان محور در قالب کارتابل
  • ارتباط با پروژه تلمتری
  • ارسال taks به کارتابل کاربران ArcMap
 • پروژه webgis سازمان اوقاف
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به امکانات و لایه های اطلاعاتی سامانه
  • ایجاد کاربر جدید، حذف کاربر و تغییر رمز عبور
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • امکان نمایش GoogleMap و BingMap به عنوان Tile layer
  • امکان جستجوی پیشرفته و خروجی گرفتن از گزارش های تولید شده به همراه نمودار های گوناگون
  • انواع جستجوهای مختلف
  • امکان مدیریت فرآیند در خواست انشعاب
  • قابیلت ارجا و دریافت taks های مکان محور در قالب کارتابل
  • قابیلت ارجا و دریافت taks های مکان محور در قالب کارتابل
  • ارتباط با پروژه تلمتری
  • ارسال taks به کارتابل کاربران ArcMap
 • پروژه Mobile GIS جهاد
 • پروژه افزودن قابلیت های مکانی به سامانه 122 شرکت تزرو

 • پروژه بروزرسانی اطلاعات مکانی شهرداری منطقه چهار
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به امکانات و لایه های اطلاعاتی سامانه
  • ایجاد کاربر جدید، حذف کاربر و تغییر رمز عبور
  • امکان گزارش گیری از داده های مکانی و غیر مکانی
  • امکان بارگزاری لایه ها در Arc SDE , نمایش همزمان در برنامه و همراه با گزارش گیری و جستجو
  • امکان دسترسی بروزرسانی ژئومتری و کنترل توسط مدیر GIS قبل از ذخیره اطلاعات
  • امکان خروجی گرفتن از گزارش های تولید شده به فرمت های مختلف و یا چاپی
  • امکانات پیشرفته برای چاپ
  • بروزرسانی اطلاعات مکانی تحت فرآیند وبا تأیید مدیر GIS
 • پروژه Reverse Geocoding شرکت نوبون
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • استفاده از Javascript
  • امکان Reverse Geocoding با ساختار اطلاعاتی مختلف
  • قابلیت سفارشی سازی
  • آدرس یابی دقیق
 • پروژه Telemetry آبفا
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به امکانات و لایه های اطلاعاتی سامانه
  • ایجاد کاربر جدید، حذف کاربر و تغییر رمز عبور
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • امکان نمایش GoogleMap و BingMap به عنوان Tile layer
  • امکان جستجوی پیشرفته و خروجی گرفتن از گزارش های تولید شده به همراه نمودار های گوناگون
  • نمایش RealTime داده های ارسالی توسط سنسور های نصب شده
  • مدیریت و خطایابی داده های ارسالی
  • افزودن تصفیه خانه های جدید
  • پیاده سازی فرمول محاسبه
 • پروژه webgis آبفا
  • پشتیبانی از مرور گرهای مختلف
  • زبان محاوره فارسی
  • ذخیره و نمایش داده های برداری موجود در بانک اطلاعات مکانی
  • ذخیره و نمایش داده های رستری(تصاویر ماهواره ای) موجود
  • مدیریت سطوح دسترسی کاربران به امکانات و لایه های اطلاعاتی سامانه
  • ایجاد کاربر جدید، حذف کاربر و تغییر رمز عبور
  • روشن و خاموش کردن لایه ها و گروه لایه ها
  • شامل ابزارهای گوناگون
  • امکان نمایش GoogleMap و BingMap به عنوان Tile layer
  • امکان جستجوی پیشرفته و خروجی گرفتن از گزارش های تولید شده به همراه نمودار های گوناگون
  • انواع جستجوهای مختلف
  • امکان مدیریت فرآیند در خواست انشعاب
  • قابیلت ارجا و دریافت taks های مکان محور در قالب کارتابل
  • قابیلت ارجا و دریافت taks های مکان محور در قالب کارتابل
  • ارتباط با پروژه تلمتری
  • ارسال taks به کارتابل کاربران ArcMap
 • پروژه ArcObject آبفا
  • ارتباط کاربران وب و Arcmap
  • زبان محاوره فارسی
  • کارتابل وظایف
  • ذخیره سازی و بارگزاری MXD کاربر
  • داری ابزار ادیت و بروز رسانی اطلاعات مکانی که سفارشی شده است
  • قابلیت بارگزاری فایل شیپ برای افزودن عارضه ها برداشت شده
  • نمایش نقشه های گوگل به صورت آفلاین در قالب WMS

با ما تماس بگیرید