گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش InfoPath 2013

آموزش خصوصی InfoPath

آموزش خصوصی و گروهی InfoPath 2013

عناوین دوره:

 • آشنایی با امکانات جدید InfoPath 2013
 • ایجاد یک قالب از ابتدا
 • وارد کردن فرم های ورد و اکسل
 • ایجاد و اصلاح منابع داده ها
 • اضافه کردن و قالب بندی یک جدول طرح
 • انتخاب یک تم
 • کار با کنترل های فرم مانند date pickers و check boxes
 • استفاده از جداول و بخش های مختلف بمنظور تکرار داده ها
 • استفاده از Visual Studio
 • آموزش Deployment
 • فعال کردن امضای دیجیتال در یک فرم
 • معرفی کنترل های جدید
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی