ارتباط Sharepoint و GIS

آموزش خصوصی webgis

انجام پروژه های شما توسط برنامه نویسان با تجربه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

پیاده سازی فرآیندهای مکان مبنا با استفاده از امکانات SharePoint

مفاهیم و زمینه همکاری :

  • بسیاری از سازمان ها در جهت بهبود کارایی و اتخاذ تصمیمیات دقیق به استفاده از هوش تجاری روی آورده اند. هوش تجاری یا Business Intelligence (BI) در واقع ابزاری است برای آنالیز داده ها به طور دقیق و یکپارچه. سازمان ها به دنبال بهینه‌سازی فرآیندها از طریق ارزیابی و بهبود عملکرد خود و زیرمجموعه‌های وابسته به خود می‌باشند GIS بعد دیگری را به آنالیز و تحلبل اطلاعات اضافه میکند به طور کلی GIS به امکانات آنالیز و تحلیل SharePoint Business Intelligence قدرت دو چندانی را اضافه خواهد کرد. .
  • خدمات ما به شما
  • شناسایی فرآیند های شما
  • مدلسازي از فرآيندهاي کاري (Business Modeling)
  • پیاده سازی و مکانیزه کردن فرایند ها
  • بارگزاری و ذخیره سازی نقشه های گوگل
  • اعمال پردازش های مکان محور در قالب شیرپوینت
  • آموزش پرسنل
  • پشتیبانی و اعمال تغیرات

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید