گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش طراحی وب

آموزش خصوصی webdesign

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی Web Design

عناوین دوره:

 • آموزش مبانی برنامه نویسی و شبکه
 • آموزش پروتکل های شبکه
 • مفاهیم HTML 5
 • آموزش طراحی با استفاده از Div و CSS (طراحی بدون Table)
 • مفاهیم CSS3
 • آموزش Java Script
 • آموزش Jquery
 • آموزش Jquery UI
 • آموزش Jquery Validation
 • آموزش Bootstrap 3
 • آموزش بهینه سازی تصاویر
 • W3C و معتبر سازی کدها
 • آموزش Cross Browser Compatibility
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی