گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش webgis

آموزش خصوصی webgis

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی webgis

عناوین دوره:

 • آموزش نصب ArcGis 10.2
 • پابلیش کردن نقشه ها
 • آموزش Arc SDE 10.2
 • آموزش sqlserver 2012
 • آموزش ArcGis server 10.2
 • انتقال shapefile به Slq
 • آموزش navigation و نمایش نقشه ها
 • ابزارهای عمومی در نقشه ZoomIn، ZoomOut، Pan و Identify
 • مفاهیم جستجو
 • آموزش buffer
 • آموزش مسیریابی
 • آموزش Google، BingMap، OpenSteertMap
 • آموزش نمایش لیست لایه ها
 • افزودن مختصات
 • آموزش جستجو های پیشرفته
 • آموزش WCF RIA Services , wcf
 • آموزش استفاده از کامپوننتهای TELERIK
 • آموزش Security
 • آموزش گزارش گیری با StimulSoft Report
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی