webgis آموزش

آموزش خصوصی webgis

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی webgis

عناوین دوره:

 • آموزش نصب ArcGis 10.4
 • پابلیش کردن نقشه ها
 • آموزش Arc SDE 10.4
 • آموزش sqlserver 2016
 • آموزش ArcGis server 10.4
 • آموزش navigation و نمایش نقشه ها
 • ابزارهای عمومی در نقشه ZoomIn، ZoomOut، Pan و Identify
 • مفاهیم جستجو
 • آموزش مسیریابی
 • آموزش Google، BingMap، OpenSteertMap
 • آموزش نمایش لیست لایه ها
 • افزودن مختصات
 • آموزش جستجو های پیشرفته
 • آموزش Security برای بری سرویس های ArcGis For Server
 • آموزش گزارش گیری با StimulSoft Report
 • تحلیل شبکه ( Network datasets and geometric networks)
 • مقدمات ArcPy and ArcObject

با ما تماس بگیرید