گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش liferay

saasa

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09107802315

علی رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی liferay

عناوین دوره:

  • آموزش نصب Liferay
  • مبانی j2ee
  • آموزش Portlet
  • آموزش Hook
  • آموزش Theme
  • آموزش ext-plugin
  • آموزش liferay administration
  • آموزش JasperReport
ثبت نام کنید
  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی



© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی