گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش Dojo در WebGis-WebGIS

Dojo Toolkit  کتابخانه ای متن باز (open source) بر مبنای Javascript  است که همانند Jquery برای راحت تر کردن ساخت برنامه های تحت وب استفاده میشود.

شرکت esri برای توسعه webgis ها در سمت Clinet  سه API   را ارائه داده است:

    ArcGIS API for Javascript

    ArcGIS API for Silverlight

    ArcGIS API for FleX

ArcGIS API for JavaScript  بر مبنای Dojo   نوشته شده , پس  یاد گیری Dojo برای برنامه تویسانی که تمایل داند تا از این API استفاده کنندلازم و ضروری میباشد.

در گام نخست باید ArcGIS API for Javascript را از سایت esri دانلود کرده و بر روی سرور کپی کنید.سایت esri بر روی بازدید کنندگان فیلترشده و حتما باید از فیلتر شکن استفاده کنیم.

در ضمن باید بر روی این سایت یک حساب کاربری از قبل ایجاد کرده باشید.

آدرس سایت : دانلود Javascript API


آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی