گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش ArcGis Javascript API-IIS-WebGIS

دانلود API

بعد از دانلود API  , آن را از حات zip خارج کزده و به آدرس


..\arcgis_js_v313_api_3\arcgis_js_v313_api\arcgis_js_api\library\3.13

میرویم. در این آدرس دو پوشه با نام های 3.13 و 3.13compact وجود دارد (normal build  و compact build)که هرکدام دارای کاربردهای خاصی میباشند.

compact build  نصبت به حالت normal دارای حجم و ماژول های کمتری می باشد.

آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی