گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش ArcGis Javascript API-پیکر بندی-WebGIS

در مقاله های قبلی ما SDK  را دانلود کرده و دیدیم که دارای normal build  و compact build میباشد.

ورژن normal build  دارای حجم بیشتر بوده و برای ایجاد WebGis هایی  استفاده میشود که قرار است  بر روی PC از آنها استفاده شود.به عبارتی دیگر   normal build دارای قابلیتهای بیشتری بوده و از این رو دارای حجم بیشتری هم میباشد.اما  compact build که دارای حجم کمتری است برای ایجاد Mobile Gis ها مناسب میباشد.

برای استفاده از این کتابخانه  باید آن را روی IIS نصب و Config کنیم.

ما باید بعد از این که API  را   از حات zip خارج کردیم  ، وارد پوشه arcgis_js_api  شده و   پوشه  arcgis_js_api را با تمام محتویاتش در آدرس  c:\inetpub\wwwroot

کپی میگنیم.

در مرحله بعد به آدرس C:\Inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\library\3.13\3.13\init.js و C:\Inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\library\3.13\3.13\dojo\dojo.js   رفته و فایل init,js  و dojo.js   را باز کرده و عبارت [HOSTNAME_AND_PATH_TO_JSAPI] را  در هر دو فایل جسجو کرده  ،  و با عبارت  myserver/arcgis_js_api/library/3.13/3.13   جایگزین میکنیم. دقت کنید که باید به جای myserver  اسم Domain  ویا  Ip  خود را قرار دهید و یا اگر  بر روی کامپیوتر خود این کار را انجام میدهید باید به جای myserver باید  localhost قرار دهید.بعد از این که این مراحل را انجام دادید، میتواتیم نتیجه کارمان را تست کنیم

http://<myserver>/arcgis_js_api/library/3.13/3.13/init.js
http://<myserver>/arcgis_js_api/library/3.13/3.13compact/init.js

به جای myserver  در تکه کد بالا نام مناسب قرار داده و آنها را تست کنید.


در آموزش های  بعدی  نحوه استفاده از این API را آموزش خواهیم داد.آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی