گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش Dojo-تعریف و بارگزاری module

 سلام در این جلسه قصد داریم که یک مازول را ایجاد کرده و با استفاده از AMD آن را بارگزاری کنیم.

در ابتدا در پروژه یک پوشه به نام demo ایجاد کرده و در آن یک فایل به نام myModule.js ایجاد میکنیم.

حالا کدهای زیر را رد myModule.js کپی میکنیم.

define([

  'dojo/dom'
], function(dom){
  // زمانی که ماژول ها بارگزاری شدند این متد فراخوانی میشود
  return {

    SetFullName: function(name, family) {

      return 'My Name is' + name + ' and family is' + family;
    }
  };
});

AMD loader مقدار بازگشتی متد callback  را به عنوان مقدار ماژول ذخیره خواهد کرد. در این متد ما یک عملیات ساده را پیاده سازی کرداه یم که اسم و فامیل را میگیرد و به هم متصل میکند .....حالا میخواهیم  این ماژول را با استفاده از AMD بارگزاری کرده و متد SetFullName را فراخوانی کنیم.

وقتی که ما قصد داریم یک ماژول را با این صورت بارگزاری کنیم  ، باید یک سری Config  را نیز انجام دهیم.

<script>
    var dojoConfig = {
      async: true,
 
      packages: [{
        name: "demo",
        location: location.pathname.replace(/\/[^/]*$/, '') + '/demo'
      }]
    };
  </script>

تکه کد بالا باید قبل از هر گونه ارجائی به ArcGis Javascript APi قرار بگیرد.در این section ما برای demo یک آدرس جدید را اعمال کرده ایم.

.....حالا ماژول ما آماده استفاده میباشد.

     require([
      'demo/myModule'
     ], function (myModule) {
       var x = myModule.SetFullName('bahman', 'rashidi');
       alert(x);
     });

منتظر نظرات شما هستم..

آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی