گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش Dojo-DomeReady


در بعضی اوقات ما باید مطمئن شویم که document های ما و Dom بارگزاری شده و بعد از آن یک عملیات خاص را انجام دهیم.

در Dojo این کار را با استفاده از dojo/domReady!  انجام میشود.

require(["dojo/domReady!"], 
function()
{  // will not run until DOM is finished loading  

 }

تا زمانی که dom به صورت کامل load  نشده باشد، متد اجرا نخواهد شد.

آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی