گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش WebGIS -بارگزاری نقشه esri
<script>

      var map;
 require(["esri/map", "dojo/domReady!"], function(Map) {
 map = new Map("map", {
 basemap: "topo",  
 center: [-122.45, 37.75], 
zoom: 13
});
 });
</script>

در تکه کد بالا  ماژول esri/map  را توسط AMD Loader بارگزاری گرده و بعد از اینکه Dom آماده شد،کدهای ما اجرا میشوند.

<body>
    <div id="map"></div>
  </body>

ما در درون تگ body یک تگ div با id=map تعریف کرده ایم...اگر دقت کتید در قسمت    new Map("map" ما به همین id اشاره داریم که API اجزاء  نقشه ما را روی این تگ قرار خواهد داد.

بعد از اجرای کاهای بالا شما باید base map  شرکت esri را مشاهده کنید..لازم به ذکر است که باید از فیلتر شکن استفاده کنید.

در جلسات بعدی نحوه فراخوانی سرویس های دیگر از جمله WMS ها و WFS ها را آموزش خواهیم داد.آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی