گروه مهندسی
مکان سیستم

مبانی Python در ArcPy-محیط برنامه نویسی

وقتی که  ArcGis  روی سیستم نصب گردید، همراه با آن  ابزاری به نام IDEL  نصب خواهد شد.

البته  درون ArcMap   هم امکاناتی برای ایجاد Script های Python وجود دارد که در جلسات  بعد  به آن خواهیم پرداخت.

برای شروع  کار با IDEL ،  به آدرس  Start | Programs| ArcGIS | Python 2.7 | IDLE   رفته و برنامه را باز کنید.

باید python Shell   به شکل  زیر برای شما باز شود.البته  ما مینوانیم کد های خود را در IDE های  دیگر  از جمله Visual Studio  هم  edite  کنیم.


Image titleدقت کنید که script های شما دورن پنجره ای دیگر به نام python Script Window  نوشته خواهد شد.برای اسن کار  از منوی FIle قسمت New Windo  را

انتخاب کرده  تا پنجره زیر  برای شما   نمایش داده شود.

Image title


script هی شما درون  این window  نوشته خواهد شد.

آموزش webgis
آموزش webgis

نظرات شما

آیا پرسشی دارید؟

فرستادن دیدگاه

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی