گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش SharePoint Administration 2013

آموزش خصوصی webgis

آموزش خصوصی و گروهی SharePoint

عناوین دوره:

 • آشنایی با امکانات جدید Sharepoint 2013
 • ارتقاء نسخه های قبلی نصب شده به SharePoint 2013
 • نصب و راه اندازی SharePoint 2013
 • ناوبری در SharePoint 2013
 • یادگیری Service Application Architecture
 • آشنایی با Users, Profiles و شبکه های اجتماعی
 • مبانی امنیت و Policy در SharePoint 2013
 • آشنایی با Claims-Based Authentication
 • مدیریت و پیکربندی گواهینامه SSL در IIS و استفاده در سایتهای شیرپوینت
 • مبانی Content Model و Managed Metadata
 • آشنایی با Web Content Management
 • مدیریت اسناد و رکورد ها
 • مبانی Business Connectivity Services
 • پیکربندی و مدیریت Search Service
 • مبانی High Availability Backups در SharePoint 2013
 • نصب و پیکربندی Exchange Server 2013 در شیرپوینت و مدیریت Email در شیرپوینت
 • نصب و پیکربندی Lync Server 2013 و یکپارچه سازی در شیرپوینت
 • نصب و پیکربندی Project Server 2013 و پیکربندی در شیرپوینت
 • نصب و پیکربندی Office Web App در شیرپوینت 2013
 • پیکربندی SQL Server Reporting Service در داخل شیرپوینت 2013
 • پیکربندی PerformancePoint Service در داخل شیرپوینت 2013
 • پیکربندی کردن SharePoint برای High-Availability Backups
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی