گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش SharePoint Branding 2013

آموزش خصوصی SharePoint Branding 2013

آموزش خصوصی و گروهی SharePoint Branding 2013

عناوین دوره:

 • مقدمه ای بر Branding
 • اصول طراحی در وب سایت ها
 • اصول طراحی Responsive WebDesign با HTML5
 • Master Page در SharePoint و نحوه طراحی Master Page های حرفه ای
 • آشنایی و پیاده سازی ساختار سایت و ناوبری سایت
 • آشنایی و ساخت Page Layout های مختلف و Publish صفحات
 • آشنایی با Cross-Site Publishing
 • مبانی Web Part
 • آپلود و نحوه کار با فایل های مختلف
 • ویرایش صفحات و Ribbon
 • Client Object Model و jquery
 • نهایی سازی محیط کاربری در SharePoint Site
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی