گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش SharePoint Workflow 2013

آموزش خصوصی InfoPath

آموزش خصوصی و گروهی SharePoint Workflow 2013

عناوین دوره:

 • مبانی چرخه کار در SharePoint 2013
 • طراحی چرخه های مقدماتی (Three stage)
 • موزش ایجاد فرمهای سفارشی در محیط شیرپوینت برای Workflow ها
 • مبانی WorkFlow در SharePoint Designer
 • مباحث تکمیلیWorkFlow در SharePoint Designer
 • آموزش استفاده از امکانات Workflow Manager 2013
 • موزش اصلاح کد و Debugging
 • چرخه کار در Office Visio
 • استفاده از Action ها
 • استفاده از Condition ها
 • ایجاد فرم های WorkFlow
 • آموزش ساخت یک Custom Activity در SharePoint App
 • آشنایی با مفاهیم Nintex در شیرپوینت
 • چرخه کار با استفاده از Visual Studio و با استفاده از زبان برنامه نویسی C#
 • WorkFlow و TaskProcess ها
 • سفارشی سازی WorkFlow در SharePoint Designer
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی