گروه مهندسی
مکان سیستم

WebGIS چیست؟

Web gis نوعی سیستم اطلاعاتی توزیع شده میباشد که حداقل شامل یک Server و یک Client است.
Server این سیستم یک GIS server و Clinet آن یک مرورگر ،یک desktop application ویا یک mobile application میتواند باشد.
برای پیاده سازی سیستم های اطلاعات مکانی تحت وب که به نام WebGIS یا Web Mapping هم شهرت دارند باید سرویسهای مکانی استاندارد از جمله WMS و WFS وWPS. را در اختیار داشت.
برای ایجاد این سرویس ها میتوان از نرم افزارهای زیر استفاده کرد
ArcGIS for Server
Map server
Map Nik
GeoServer

گروه مهندیسن مکان سیستم متشکل از کادری مجرب و متخصص در زمینه های
نرم افزار ,GIS,RS و ژئوماتیک برای انجام هرگونه پروژه ای در زمینه های ذکر شده با سازمان ها و شرکت ها آمادگی خود را اعلام مینماید.

طراحی و اجرای چندین سامانه WebGIS برای سازمان های مختلف

برخی از نمونه کارها
با ما تماس بگیرید

  Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی