WebGIS چیست؟

آموزش خصوصی webgis

انجام پروژه های شما توسط برنامه نویسان با تجربه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

مفاهیم و زمینه همکاری :

 • Web gis نوعی سیستم اطلاعاتی توزیع شده میباشد که حداقل شامل یک Server و یک Client است. Server این سیستم یک GIS server و Clinet آن یک مرورگر ،یک desktop application ویا یک mobile application میتواند باشد.
 • برای پیاده سازی سیستم های اطلاعات مکانی تحت وب که به نام WebGIS یا Web Mapping هم شهرت دارند باید سرویسهای مکانی استاندارد از جمله WMS و WFS وWPS. را در اختیار داشت. برای ایجاد این سرویس ها میتوان از نرم افزارهای زیر استفاده کرد
 • ArcGIS for Server - Map server - - GeoServer
 • نرم افزار های ذکر شده توانایی ایجاد سرویس های مکانی از جمله WMS ,WFS و WPS را دارند که برای ایجاد یک وب جی آی اس استاندارد الزامی میباشد..
 • بنده و دوستان همکار ، برای پیاده سازی در اکثر پروژه ها از Arcgis for server استفاده میکنیم
 • در معدود پروژه هایی هم بنا به در خواست کارفرما از GeoServer استفاده شده است.
 • خدمات ما به شما
 • شناسایی نیاز های شما
 • ایجاد و راه اندازی زیر ساخت های لازم
 • آماده سازی اطلاعات مکانی شما
 • یکپارچه سازی وب جی آی اس با سیستم های قبلی شما
 • آموزش پرسنل
 • پشتیبانی و اعمال تغیرات

با ما تماس بگیرید