گروه مهندسی
مکان سیستم

آموزش Python ArcPy

آموزش خصوصی GeoProcessing

تدریس مباحث کاربردی و بر اساس تعریف پروژه

شماره تماس 09125796851

بهمن رشیدی

آموزش خصوصی و گروهی Python ArcPy

عناوین دوره:

 • آموزش نصب ArcGIS
 • مبانی و مفاهیم Pyhton
 • معرفی ArcPy و ماژول ها
 • آموزش اتصال به منابع داده از جمله دیتا بیس ها و ArcSDE
 • مدیریت لایه ها و Map در ARcMap
 • آموزش ماژول Arcpy.mapping
 • آموزش ماژول Arcpy.da و Cursor ها
 • آموزش ایجاد Geometric Network و Network
 • آموزش ماژول Arcpy.na و Network Analyze
 • معرفی Model Builder
 • مدیریت خطا ها
 • ایجاد GeoProcessing Script های اولیه
 • ایجاد GeoProcessing های سفارشی
 • Add-In ها
 • کارکردن با Geometry ها از جمله Point، Polygon، Polyline
 • استفاده از ابزار ها بر روی محیط وب با ArcGIS Javacsript API
ثبت نام کنید
 Sharepoint آموزش خصوصی

نمونه کارها


Project

استفاده از تكنیكهای روز در طراحی سیستم های اطلاعاتی
آموزش خصوصی

آموزش و مشاوره


Consulting

مشاوره در طراحی ،پیاده سازی و خرید نرم افزار های نخصصی .آموزش کارکنان سازمان ها
آموزش خصوصی

سیستم اطلاعات مکانی


Web GIS

طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی بر مبنای داده های مکانی© 1392 شرکت مکان سیستم 3dWebGIS

web gis دوره آموزش asp.net mvc 5.2آموزش خصوصی web gis آموزش خصوصی